Hoe

Hoe werkt Groei en Gratie?

Het eerste gesprek is altijd vrijblijvend. We bespreken wat u verwacht, hoeveel tijd dit gaat kosten en welk prijskaartje daar aan hangt. Ook kijken we of het klikt. Het vastleggen van een levensverhaal is een intensief proces. Vertrouwen over en weer is van doorslaggevend belang.

De gemaakte afspraken zet ik voor u op papier, zodat u deze nog eens rustig kunt doorlezen. Daarna neem ik binnen twee weken contact met u op. We prikken dan een datum voor het (eerste) interview.

Het liefst spreek ik mensen in hun eigen omgeving, in alle rust, ongestoord. De gesprekken neem ik altijd op, bij wijze van geheugensteuntje. Binnen twee weken ontvangt u de uitwerking van het gesprek.

Voorafgaand aan elk volgend gesprek nemen we eerst de tekst van het vorige gesprek door. U kunt dan uw aanvullingen en wijzigingen laten opnemen. Ik zorg dat deze correcties worden verwerkt.

Als u over een bepaald onderwerp absoluut niet wil praten, respecteer ik dat uiteraard.

Alles wat ik hoor is vertrouwelijk. Dat geldt ook voor de door mij uitgewerkte teksten en voor de opgenomen gesprekken. Alleen na uitdrukkelijke toestemming van de geïnterviewde deel ik deze met anderen.

De kosten

Het vastleggen van een levensverhaal is kostbaar. Er gaan vele uren werk in zitten. Als het verhaal verteld is, kunt u ervoor kiezen om hiervan een boek te maken. Ik kan u in contact brengen met professionals voor de grafische vormgeving en fotografie. Aan deze diensten zijn extra kosten verbonden.

Hier vindt u de Algemene voorwaarden Groei & Gratie.